Gammelgård/Folkärna

Avesta 225 000 kr eller högstbjudande

Tomt i Folkärna med närhet till Bollsjön

Fritidshustomt i Folkärna strax utanför Avesta. 1,188 kvm. Närhet till Bollsjön. Tillgång till bad och båtplats. Avlopp och vatten saknas.

Ekonomi

Pris: 225 000 kr eller högstbjudande
Taxeringsvärde: 129 000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark


Taxeringsvärde:

 • Småhusmark: 129 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea: 1188 kvm
  Tomttyp: Tomt

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Servitut: Gemensamhetsanläggning: Avesta Gammelgård GA:1, Samfällighet: Avesta Gammelgård FS:4 Förmån: Officialservitut Badplats Båtplats Vattentäkt, 20-FOL-1024.1 Förmån: Officialservitut Väg Biluppställningsplats, 20-FOL-1024.5 Förmån: Officialservitut Väg, 20-FOL-1024.4
  Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Badplats Båtplats Vattentäkt, 20-FOL-1024.1 Förmån: Officialservitut Väg Biluppställningsplats, 20-FOL-1024.5 Förmån: Officialservitut Väg, 20-FOL-1024.4
  Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Avesta Gammelgård GA:1, Samfällighet: Avesta Gammelgård FS:4
  Gammelgård 2:26 Karta 2 Karta 3 Karta 1

  Planritningar & kartbilder

  Karta